Verslagen

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

In het formele bestuursverslag 2018 zijn gegevens opgenomen over de vereniging. In de samenvatting vindt u de activiteiten en ontwikkelingen in 2018 van de stichting. 

bestuursversl-2018-def