Algemene informatie

Word lid van PCBO Tytsjerksteradiel

Onder onze vereniging vallen 13 scholen voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Tytsjerksteradiel. De vereniging is bijna 20 jaar geleden in het leven geroepen omdat op deze wijze het christelijk onderwijs in onze gemeente beter gewaarborgd kan worden.

Door een vereniging te zijn, bepaalt niet een kleine groep mensen, maar de leden  uiteindelijk het verenigingsbeleid. Leden maken hun mening kenbaar via de jaarlijkse afdelingsvergaderingen en elke school heeft een Schoolraad, waar leden zitting in hebben. Leden kunnen zo invloed uitoefenen op het schoolbeleid. Welk profiel heeft onze school, hoe is het pedagogisch klimaat, op welke terreinen kunnen we de kwaliteit verbeteren enz.? Vragen, die in de Schoolraad aan de orde komen.
Het hoogste orgaan van de vereniging PCBO Tytsjerksteradiel is de ledenraad, die regelmatig bij elkaar komt. Elke school is daarin met 2 leden vertegenwoordigd.

Hoe wordt u lid?

U kunt hier het aanmeldingsformulier openen en deze inleveren bij de directeur van de school waar uw kind opzit.

De contributie bedraagt €10 voor het eerste lid en €5 voor het tweede lid per jaar. Het is belangrijk, dat we veel leden hebben, want de helft van het contributiebedrag komt ten goede aan onze school!

Hoe zegt u uw lidmaatschap op? 

Dat uw kind na 8 jaar van school gaat, kan een reden zijn om uw lidmaatschap van de vereniging op te zeggen, maar dat hoeft niet. Veel ouders kiezen ervoor om hun lidmaatschap te continueren en zo hun steun te blijven geven om op die manier een bijdrage te leveren aan het behoud van het christelijk onderwijs.
Mocht u uw lidmaatschap toch op willen zeggen, dan kunt u een mail sturen naar: info@pcbotdiel.nl o.v.v. de naam van de school.