Algemene informatie

Algemene informatie

Met ingang van augustus 2017 is PCBO Tytsjerksteradiel gesplitst in een stichting en een vereniging. Onze 12 basisscholen in Burgum, Eastermar, Garyp, Gytsjerk, Hurdegaryp, Jistrum, Noardburgum, Oentsjerk, Ryptsjerk, Sumar, Suwâld vallen nu onder de stichting. De vereniging voert activiteiten uit die niet uit onderwijsgelden betaald kunnen worden. 

Wat houdt deze splitsing in?

De gelden, die de stichting van het ministerie ontvangt mogen alleen besteed worden aan onderwijs. 
De gelden van de vereniging, die door leden worden bijeengebracht, kunnen ruimer ingezet worden. Vooral voor extra activiteiten, die we voor de scholen van belang vinden, maar niet uit de onderwijsgelden betaald kunnen worden. In dorpen waar geen christelijke school meer is, kunnen bijvoorbeeld extra activiteiten ontwikkeld worden in het kader van de religieuze vorming. De inzet van de middelen wordt bepaald door de leden van het betreffende dorp. Informatie over het lidmaatschap vindt u onder de knop algemene informatie.

PCBO Tytsjerksteradiel heeft een Strategisch Perspectief opgesteld voor de komende 4 jaar. Hierin staan de visie en de doelen voor de gehele organisatie beschreven. Hebt u belangstelling voor dit plan? U kunt het opvragen bij de directeur van de school.